Mängder av plast läcker ut i Stenungsund

Mängder av plast läcker ut i Stenungsund
Source: FiskejournalenPublished on 2018-02-17