Olaglig dumpning av 1300 ton torsk i Östersjön

Olaglig dumpning av 1300 ton torsk i Östersjön
Source: FiskejournalenPublished on 2018-02-19