För prenumeranter

Förmånsförsäkring – för dig som är helårsprenumerant

Som helårsprenumerant på Jaktmarker & Fiskevatten får du bland annat ta del av viktiga försäkringar:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med deltagande i all laglig jakt med för- och efterarbete, jaktskytte, jaktstig, inskjutning och övningsskjutning för jakt, viltvårdsarbete samt alla eftersök av skadat vilt, även vid uppdrag avseende trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar. Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med lagligt sportfiske samt fiskevård inom Norden.

Ladda ner ditt försäkringsbevis här.

Kontakt Länsförsäkringar vid olycksfall, ring Länsförsäkringar 08-588 42 412 Skada ansvar E-post: skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

Du behöver ditt kundnummer. Detta kan du få fram på Mina Sidor eller kontakta kundservice på telefonnummer 08 128 326 30.

 

Du som helårsprenumerant har också möjlighet att via Gefvert teckna fördelaktiga försäkringar för din jakthund eller din jaktutrustning.

Jakthundsförsäkring

Försäkringen täcker:

 • Behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Förlorad jakt-/avelsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom
 • Försvunnen hund
 • Dödsfall på grund av olycksfall eller sjukdom
 • Du kan även teckna ett plustillägg och då höja dina försäkringsbelopp samt få ersättning för medicinkostnader, rehabiliteringskostnader och avlivningskostnader.

 

Fullständiga villkor och mer information om jakthundförsäkringen Läs mer

 

Pejl & GPS-utrustning

Försäkringen täcker:

 • Plötslig och oförutsedd skada på utrusningen
 • Förlust av utrusningen
 • Gäller i hela världen

 

Fullständiga villkor och mer information om försäkring för Pejl & GPS-utrustning Läs mer

 

Valpkullsförsäkring

Försäkringen täcker:

 • Behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall
 • Försvunnen hund
 • Dödsfall

 

Fullständiga villkor och mer information om Valpkullsförsäkringen Läs mer

 

Dolda fel-försäkring

Försäkringen täcker:

 • Behandling och veterinärvård av defekter på valp
 • Kostnaden för medicin
 • Livförsäkring

 

Fullständiga villkor och mer information om Dolda fel-försäkringen  Läs mer

 

Kontakta Gefvert kundservice
Ring 08-440 54 40 eller maila kundservice@gefvert.se