Peter Nilsson

ANNONS ▼

Hatten av för EU

Fältviltet har det tufft i det ensidiga och moderna jordbrukslandskapet. Stora monokulturer erbjuder varken föda eller skydd. Detta drabbar...

Pengarna räcker bara till vargarna

En majoritet av Sveriges riksdag uppmanar regeringen att inrätta en ny viltmyndighet. Men vice statsministern och miljöministern Åsa Romson...

Märklig inställning av Jägarförbundet

Märklig inställning av Jägarförbundet

Nyligen lanserade Svenska jägareförbundet på sin webbplats ”Vildsvinsbarometern” som varje månad framöver ska ge en aktuell lägesbeskrivning över hur...