Peter Nilsson

Minska krånglet i älgförvaltningen

Det skulle bli enklare och billigare, men det blev precis tvärtom! Den nya älgjakten har blivit en tung, byråkratisk koloss med många, både luddiga och oklara, beslutsnivåer. I viltförvaltningsdelegationer och älgförvaltningsgrupper är det tyvärr heller inte helt ovanligt med självutnämnda ”älgexperter”, tillsatta av våra båda jägarorganisationer, som driver sina egna agendor. Det toppstyrda systemet torde varken gynna älgstammen eller oss jägare. Dess-utom har det blivit både dyrt och krångligt. Sedan

Hatten av för EU

Fältviltet har det tufft i det ensidiga och moderna jordbrukslandskapet. Stora monokulturer erbjuder varken föda eller skydd. Detta drabbar inte bara fasaner, rapphöns och fältharar. Även en rad icke jaktbara fågelarter, som exempelvis tofsvipan och storspoven, har minskat kraftigt under hela 2000-talet. Detta är en oroande utveckling och därför känns det bra att de nya EU-stöden till jordbruket premierar metoder som gynnar fältviltet och den biologiska mångfalden i slättlandskapet. Det

Pengarna räcker bara till vargarna

En majoritet av Sveriges riksdag uppmanar regeringen att inrätta en ny viltmyndighet. Men vice statsministern och miljöministern Åsa Romson struntar i vad den folkvalda riksdagen tycker. På de så kallade Miljöbalksdagarna i Stockholm bara några dagar före riksdagsdebatten deklarerade Åsa Romson i direktsänd webb-TV att hon aldrig kommer att medverka till att rovdjursfrågorna flyttas från Naturvårdsverket. Hennes uttalande är upprörande och vittnar om en sällsynt dålig känsla för vad som

Märklig inställning av Jägarförbundet

Nyligen lanserade Svenska jägareförbundet på sin webbplats ”Vildsvinsbarometern” som varje månad framöver ska ge en aktuell lägesbeskrivning över hur vildsvinsstammarna utvecklas och påverkar respektive län. På en karta beskrivs vildsvinsstammen i termer som hård belastning, ökad belastning och under kontroll. I så gott som hela södra Sverige bedömer Jägareförbundet att vildsvinen för närvarande innebär en ”ökad belastning”. Enbart i Södermanlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län anses vildsvinsstammen vara under kontroll.

Tillgången på varg verkar vara större än man tidigare trott.

Så fick vi då äntligen licensjakt på varg. Efter sju sorger och åtta bedrövelser och en Förvaltningsrätt som satte sig över såväl Sveriges riksdag som regering, gav Kammarrätten grönt ljus för jakt i Värmlands och Örebro län. I Dalarna tvingades jägarna vänta ytterligare en vecka på grund av att någon klantskalle på länsstyrelsen inte hade lyckats formulera ett jaktbeslut som uppfyllde Naturvårdsverkets krav. Om misslyckandet var avsiktligt eller oavsiktligt kan man