älgdragare

TEST: Älgdragare

Visst kan man dra eller bära ut älgen ur skogen. Men det blir allt mer sällsynt. Maskinerna tar över och gör minst tio mans jobb själva och det lockar förstås. Frågan är då vilken maskin som är bäst?