Älgstudsare

Tikka T3 CTR

Långhållsskytte är en glödhet trend just nu. Tikka släpper i höst en ny långhållsvariant av sin populära jaktstudsare T3. Inte anpassad för nordiska marknaden i första hand – men ändå en intressant bekantskap på skjutbanan.