bäckenhängning

Möra-köttskolan del 3: Bäckenhänga eller inte, det är frågan

När man pratar om köttkvalitet brukar man bedöma köttets sensoriska egenskaper. Då handlar det om mörhet, saftighet och smak.  Mest betydelsefull för att man ska få det som kallas en ”positiv köttupplevelse” är mörheten. Vi är alltså inne på helt rätt spår med Möra köttskolan. Ett av de viktigaste hanteringsmomenten som påverkar mörheten är hängningen. Dagens fråga är, ska man hänga vilt i hälsenan eller i bäckenet? Skillnaden är att