Fågeljakt

Hatten av för EU

Fältviltet har det tufft i det ensidiga och moderna jordbrukslandskapet. Stora monokulturer erbjuder varken föda eller skydd. Detta drabbar...

ANNONS ▼
Hög tid att jaga orrtupp

Hög tid att jaga orrtupp

Jakttiden på orre är lång. Åtminstone på tupparna. Men snart är säsongen slut. Så spänn på dig skidorna och...