Laxfiske

Förekomsten av döda laxar blir allt vanligare i svenska älvar. Foto: Statens Veterinärmedicinska anstalt.

De senaste två somrarna har det kommit ovanligt många rapporter om döda laxar i svenska älvar och vattendrag. Från Torne älv i norr till Mörrumsån i Blekinge. Nu drar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, igång en kartläggning för att försöka få svar på varför laxarna dör. Man uppmanar allmänheten att rapportera in observationer av döda fiskar till en särskild webbportal.   – Vi vill se om det bara är fokuserat till