rådjurskött

Rådjur

Rådjur

Smaken av vilt. Allt viltkött har sin särprägel, men inte så tydligt som rådjuret. Köttet är mörkt, mört och...