rimma

Gravat, rimmat, rökt

Hundra år. Mycket har förändrats. Nu, med frysar och 4° i kylen har vi inget praktiskt behov av gravat och rimmat. Inte för hållbarhetens skull. Men smaken! Den vill vi inte vara utan.