Världsnaturfonden

Världsnaturfonden ger viltköttet grönt ljus

55 kg per person och år. Så mycket kött sätter vi i oss. För mycket, säger forskarna, och enligt de nya rekommendationer som Världsnaturfonden nyligen presenterade ska den konsumtionen helst halveras. Förutom mängd har köttets ursprung stor betydelse för om det är mer eller mindre lyckat middagsval. Precis som för fisk finns nu en köttguide med tydliga symboler för vad som är ok och vad man bör undvika. I undersökningen,