vilt

Möra-köttskolan del 3: Bäckenhänga eller inte, det är frågan

När man pratar om köttkvalitet brukar man bedöma köttets sensoriska egenskaper. Då handlar det om mörhet, saftighet och smak.  Mest betydelsefull för att man ska få det som kallas en ”positiv köttupplevelse” är mörheten. Vi är alltså inne på helt rätt spår med Möra köttskolan. Ett av de viktigaste hanteringsmomenten som påverkar mörheten är hängningen. Dagens fråga är, ska man hänga vilt i hälsenan eller i bäckenet? Skillnaden är att

Möra köttskolan del 2: Stek rätt för smörmör lördagsbiff

Vi fortsätter vägen mot den smörmöra köttbiten.  En historia i flera led som startar redan när jägaren lyfter bössan och väljer byte. Men här jobbar vi inte kronologiskt med redogörelse, steg för steg. Vi hoppar i tiden. En del är typisk jägarkunskap. En del allmänt köttprat. Nästa del av köttskolan kommer att ägnas åt den delikata frågan bäckenhängning eller inte, men idag vänder vi blicken mot stekpannan. Tillagningsmetoder har en