Duell: Ruger American vs Mannlicher Classic

Jaktvapen kan vi i dag köpa för relativt små pengar, men även precis hur dyrt som helst. Frågan är om en dyrare studsare är bättre? Vad är det vi betalar för? Och hur bra är en billig studsare? Hur bra är den billigaste studsaren? Och om man jämför – hur står sig den billigaste studsaren mot en kvalitetsstudsare?

När man ska utvärdera ett vapen så får man börja med att definiera vad vapnet ska uppnå och vilka krav det är relevant att ställa på vapnet i den jakt man bedriver. Ställer man kravet att vapnet ska dömas endast efter sin förmåga att fälla vilt så fungerar det mesta som kan sätta kulan där den ska, är viltet stort som en älg blir kraven ganska låga sett till precision men är viltet litet och skjutavstånden långa så blir kraven på precisionen betydligt högre – som vid toppfåglejakt. Deltar man i mer sociala jaktformer är säkerheten en parameter att värdera, även om en säker vapenhantering i sig inte skiljer på osäkrare och säkrare vapen. Lägger man in kvalitet, ägarglädje, livslängd, balans, känsla och skjutegenskaper så blir det ytterligare parametrar man ska värdera.

Ruger American vs Mannlicher Classic – billigt mot dyrt.

Ofta gör man misstaget att stirra sig blind på konstruktionen i alla diskussioner om kvalitet, men den är faktiskt underordnad detaljarbetet och materialvalet. Ska man lista konstruktion, material och detaljarbete/finish efter deras betydelse för hur vapnet kommer att prestera så blir den ordningen faktiskt helt omvänd: detaljarbete/finish, materialkvalitet och sist konstruktion. Så hellre en kanske inte helt bra konstruktion utförd i bra material med superb finish – då kommer prylarna att fungera, kännas bra och hålla längre än det omvända. Hur många gånger jag sett en i grunden överlägsen konstruktion fela på grund av dåligt detaljarbete utförd i material som inte håller vet inte jag – men det är väldigt många.

Vapnen som den här gången sätts under lupp är tekniskt sett ganska lika, men samtidigt så olika de kan bli. Ruger American är förmodligen den billigaste studsaren på marknaden i skrivande stund, Mannlicher Classic är en modernare arvtagare till den gamla Mannlicher-Schoenauer och ett kvalitetsvapen av gott snitt även om priset på denna inte är bland de allra högsta på marknaden. Men sett till detaljarbete/finish, material och konstruktion så håller Mannlicher en genomgående hög nivå även om det förekommer förenklade lösningar och produktionsoptimering i en Mannlicher med. Traditionell vapenproduktion med spårskruvar på streck, maskinberabetat stål, valnöt utan minsta lilla anpassning till rationell produktion är i dag förbehållen den yppersta vapentillverkningen med priser därefter.

Tekniskt sett har de ganska stora likheter: cylindermekanism med så kallat ”fatbolt”-slutstycke (slutstyckskroppen har samma diameter som klackarna), säkring på kolvhalsen, löstagbart magasin. Det blir ofta så när man ser till cylinderstudsare – det finns inte så mycket man kan göra med Mausers arv sett till grundkonstruktionen. Men i detaljerna skiljer sig Rugern och Mannlichern åt ganska ordentligt.

Skillnaden i pris i runda tal en faktor 3 – Mannlichern kostar tre gånger så mycket som Rugern, och därmed är testen egentligen gravt orättvis. Resultatet kan bara bli ett, frågan är mer hur var och en ska värdera vapnens olika egenskaper utifrån sina behov.

UTMANARE 1

RUGER AMERICAN

Kaliber 308 Win
Vikt: 2,8 kg
Totallängd: 107 cm
Piplängd: 57 cm
Magasinskapacitet: 4+1
Cirkapris: 6 000kr
Generalagent/Importör: Classic Vapen, www.classicvapen.com

UTMANARE 2

MANNLICHER CLASSIC

Kaliber: 308 Win
Vikt: 3,2 kg
Totallängd: 106 cm
Piplängd: 58 cm
Magasinskapacitet: 1 + 4
Cirkapris: ca 20 000 kr, stor spridning då modellen finns i många utföranden
Generalagent/Importör: Gyttorp, www.gyttorp.se

PRECISION

Testvapnen är individer och resultatet ska inte ses som en absolut sanning för andra vapen eller ens andra individer av de testade vapnen. Mannlichern sköt bra till mycket bra med allt som testades. Rugern sköt sämre men fullt acceptabelt för den absolut mesta jakten – det gick inte att få den att skjuta mycket mindre än 30 mm/100 m oftare upp emot det dubbla förvisso inte under helt optimala omständigheter. Inget av vapnen är speciellt tungt, och man ska nog i ärlighetens namn konstatera att inget av vapnen i första hand är tänkt för precisionsskytte som till exempel toppfågeljakten. Även om precisionen nog räcker till med rätt ammunition är det ganska lätta vapen med ganska hysteriska skjutegenskaper om man ska jaga millimeter på lite avstånd. Detta gäller i synnerhet Rugern.

VINNARE: Mannlicher får 4 poäng, Ruger 3.

DETALJARBETE OCH FINISH

Vapnen är ganska lika i sin grundkonstruktion, men sett till detaljarbetet och finishen så är Mannlichern vida överlägsen Rugern var man än tittar. Rugern är i bästa fall acceptabel där det absolut måste vara bra, men därutöver är det rent ut sagt uselt. Mannlichern är bra även där det inte syns direkt.

VINNARE: Mannlicher får 4 poäng, Ruger 1.

MATERIAL

Rugern är ett ”plast och plåt”-vapen – på gott och ont. Mannlichern är betydligt mer ”stål och trä”-vapen, låt vara att det förekommer ganska mycket plastdetaljer på Mannlichern också. Och plast/komposit är i sig inget dåligt material i vapen, men det påverkar ägandeglädjen ganska mycket i mina ögon. Det är något robust och förtroendegivande i blånerat stål. Av förklarliga anledningar kan en test som denna egentligen inte uttala sig om materialens hållbarhet på lite sikt men Mannlicher har knappast rykte om sig att hålla på med material som är dåliga. På Rugern får man nog anta att pris och lättbearbetat material har företräde framför mer långsiktiga egenskaper.

VINNARE: Mannlicher får 4 poäng, Ruger 2.

KONSTRUKTION

Tekniskt sett är vapnen förvånande lika. Rugerns konstruktion är anpassad för en enklare produktion, Mannlichern är mer kompromisslöst gjord för att vara ett kvalitetsvapen. Den enda punkt rakt av där Rugern har en mer genomtänkt konstruktion är rekylupptagningen i stocken. Rugern har två V-klackar som spänner rakt ner, Mannlichern har inte en riktigt lika förtroendegivande konstruktion.

VINNARE: Mannlicher får 4 poäng, Ruger 3.

SKJUTEGENSKAPER, HANTERING OCH BALANS

Även om båda skjuter fullt acceptabelt är Rugern en mer krävande pjäs att hantera, trycket går att justera till fullt acceptabla nivåer. Mannlichern är ett formidabelt vapen när man skjuter, trots att den är lätt och kort så är den inte viftig utan man har den där den ska vara. Även om studsarna sköt bra så kommer andraskottet betydligt snabbare med Mannlichern än med Rugern. Dels beroende på en bättre balans och viktfördelning men även en bättre ergonomi sett till skjuthandens placering relativt slutstyckshandtaget. Detta trots Mannlicherns groteska Kaisergriff som jag inte gillar alls – vare sig i skyttet eller när man tittar på bössan.

VINNARE: Mannlicher får 5 poäng, Ruger 3.

SÄKERHET

Säkringens placering på vapnet är lika, men där tar likheten slut. Rugern har två lägen: säkrat och osäkrat och säkringen spärrar inte slutstycket. Den som har för vana att gå med bössan på axeln genom vassruggar eller tät granskog kommer att tappa mer än en patron. Men som tur är är slutstycksspärren gedigen och vettigt inpassad så slutstycket kommer att stanna kvar. Mannlichern har tre lägen: säkrat och låst, säkrat och osäkrat. Om man trycker in slutstyckshandtaget mot kolven när den är säkrad låser man slagtsiftet utöver den vanliga säkringen – Mannlicher kallar det SBS (safety bolt system), en vida överlägsen funktion.

VINNARE: Mannlicher får 5 poäng, Ruger 2.

SÅ SLUTADE DUELLEN

Mannlicher vinner med 26 poäng, Ruger skrapar ihop 14 poäng. Högsta möjliga poäng var 30.

5 poäng = Ypperlig

4 poäng = Mycket bra

3 poäng = Godkänd

2 poäng = Skärpning krävs

1 poäng = Underkänt

SLUTSATS

Resultatet av duellen blir en ganska överväldigande seger för Mannlichern, knappast förvånande. Ser man till vapnens förmåga att skjuta en älg på normala skjutavstånd så blir resultatet att vapnen är likvärdiga – därmed vinner Ruger American på sitt låga pris. Men lägger man till ägandets glädje så är Mannlichern vida överlägsen Rugern i alla andra aspekter. Vi kan inte annat än imponeras av hur pass mycket studsare man egentligen får för 6 000 kr. Å andra sidan finns det massor av bra begagnade studsare för samma pengar.

SÅ HÄR GJORDE VI

Vi testsköt vapnen mot papperstavlor på 100 meters avstånd, sittande med stöd i skottstol. All ammunition inköptes till ordinarie pris och urvalet av ammunition gjordes utifrån att den testade ammunitionen är relativt vanlig i Sverige: Norma Jaktmatch, Norma Oryx 11,7 g, Lapua Mega 12 g. Testvapnen lånades av Kjells Sport & Vapen i Sjöbo. Vi sköt minst två serier med fyra skott i varje med respektive ammunition. Vapnen fick kallna mellan varje serie. Kikarsiktet på Mannlichern var ett Zeiss Victory Variopiont 1,5-6×42, kikarsiktet på Rugern var ett Leupold Scandinavia VXR 4-12×50. Kikarna och fästena kontrollerades för fel innan testen för att eliminera eventuell påverkan i precisionstesten. Även om kikarna inte var helt jämförbara i kvalitet och förstoring så kan jag inte påstå att kikarsiktenas skillnad påverkade testen.