Jaga bäver i vår

Bäverjakt hör våren till. Här kan du läsa om vad som gäller kring jakten på vår största gnagare.

Jakttid:

•1 oktober–15 maj i Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa.

•1 oktober–10 maj söder om Dalarnas och Gävleborgs län.

När på dygnet:

•Får jagas dygnet runt.

Hundanvändning:

•Eftersom bävern lever i vatten är användningen av hund närmast obefintlig. Men visst går det att använda hund för att apportera skjuten bäver.

Tillåtna vapen:

•Kulvapen minst klass 2.

Vanligaste jaktmetoder:

•Vakt- och smygjakt samt jakt från kanot/båt. Även fällfångst förekommer med då krävs speciellt tillstånd samt utbildning.