Lär dig locka älg och förbättra dina chanser att komma till skott.

Lockjakt! Lär dig snacka med djuren – på djurens sätt

En artikel om jakt & fiske i samarbete med Jaktmarker & Fiskevatten.

Älg

Locksäsong: September–oktober.
Teknik: Älgen lockas lättast under brunsten då jakten har uppehåll. Men både före och efter uppehållet kan lockjakt fungera bra. För det mesta är det älgtjurar som lockas och man lockar dem med hjälp av kons brunstläte, kontaktläte och tjurens läte. Lockjakt kan bedrivas från ett högt fjäll med vid utsikt men också i tätare skogar där älgen kan komma riktigt nära.
Kamouflage: Inte särskilt viktigt. Men att inte skramla med termosar och annat är en självklarhet. Annars är det vittringen som är svårast att bemästra. Men en tjur som bestämt sig kan komma även med jägarens vittring i mulen.
Vapen: Studsare i klass 1 och ett kikarsikte som fungerar i miljön där du jagar.
Lockpipor: Buttolo Älg härmar älgkons brunstläte. Nordic Moose förstärker locklätet. Med lite träning fungerar jägarens egna kupade händer utmärkt för att förstärka locklätet.

Rådjur

Lockpipa till rådjur.

Locksäsong: 16 augusti– september.
Teknik: De flesta som lockar rådjur inriktar sig på bockarna. Då jakttiden startar i brunstens slutskede handlar det om att med ljud efterlikna andra inkräktande bockar, rådjurens lockläte eller getternas ångestläte vilket ofta hörs när geten uppvaktas intesivt av en bock. Alternativet är att locka in geten och hoppas på att hon har en bock i följe. Lockjakten är som bäst under augustijaktens första dagar och som vanligt är gryning och skymning hetast. Men dagtid fungerar också. Glöm heller inte att testa lockpiporna under vårjakten – det fungerar ibland.
Kamouflage: Inte nödvändigtvis avgörande. Rådjur har inte den skarpaste synen. Men rådjur hör bra och känner vittring riktigt bra. Så se till att du inte lägger vittring i vinden mot området där djur kan finnas.
Vapen: Studsare i klass 1 eller 2. Djuren kan ibland komma riktigt nära så ha inte enbart hög förstoring på kikarsiktet. 3–9x är bra.
Lockpipor: Buttolo Roe Deer Call härmar kontakt-, hets- och ångestlätet. Clausen Roedeercall imiterar rådjurets alla läten. Hubertus Rådjur härmar olika kontaktläten.

Lodjur

Lockpipa lodjur.

Locksäsong: Hela jakttiden – i år blir det dock ingen jakt då Naturvårdsverket anser att stammen ligger under nivån för gynnsam bevarandestatus.
Teknik: Lodjuret, liksom räven, lockas med läten från skadade djur som kanske tagits av en annan predator. Lodjur attraheras främst av harskrik och läten som efterliknar ett skadat och plågat rådjur.
Kamouflage: Lodjur är skygga och har alla sinnen i beredskap så att vara välkamouflerad är viktigt. Men hungern kan sätta försiktigheten ur spel och förändra dess beteende.
Vapen: Klass 1 eller 2.
Lockpipor: Nordik Predator Pre Tuned härmar ångestläten från kanin, hare och klövvilt. Clausen Predatorcall och Dan Thompson PC-2 Cottontail kan båda imitera bland annat hare och kanin.

Vildsvin

Lockpipa vildsvin.

Locksäsong: Hela jakttiden.
Teknik: De som har erfarenhet av att locka vildsvin menar att kontaktlätet är det som bör användas och då i samband med åteljakt. Ljudet ska övertyga skygga svin att åteln är ofarlig. Men att locka vildsvin är inte lätt och risken finns att man också skrämmer svinen med ljudet.
Kamouflage: Inte avgörande. När det gäller vildsvin är det vittringen som är viktigast att hålla koll på.
Vapen: Klass 1.
Lockpipor: Nordik Boar härmar kontaktlätet. Hubertus Vildsvin och Primos Hog Wild likaså.

Kråka

Lockpipa till kråka.

Locksäsong: Hela jakttiden.
Teknik: Kråkan kan lockas på många sätt med det vanligaste är nog med hjälp av UV-bulvan och kråkskri från en lockpipa. En annan variant är att också ta hjälp av en äkta eller falsk kråkåtel. Enbart lockpipa kan också fungera, speciellt i början av säsongen då det är gott om ungfågel. Ett vanligt råd är att inte blåsa för mycket i pipan. Vissa jägare säger att pipan bara ska användas för att svara riktiga kråkor.
Kamouflage: Kråkan är riktigt skarpsynt och till jakten krävs ett bra gömsle eller ordentliga kamouflagekläder. Givetvis inkluderar det handskar och ansiktsmask.
Vapen: Hagelbössan är det självklara valet och hagelstorleken kan vara US 5 till 7.
Lockpipor: Nordik Crow, Primos Crow och Hubertus Kråkpipa.

Gås

Lockpipa gås.

Locksäsong: Hela jakttiden.
Teknik: Bulvaner och lockpipor används för att locka ner gäss i hagelhåll. Enklast är att jaga över fält där man sett gäss beta tidigare dagar. Många bulvaner lockar bättre än få och hur de sätts är ibland helt avgörande. Pipan förstärker bulvanernas intryck och med rätt läten är den ovärderlig.
Kamouflage: Synen är gässens starka sida och jägaren måste vara väl gömd för att nå framgång. Liggömslen och 3D-kamouflage är användbara detaljer.
Vapen: Hagelvapen med ammunition i US 3 till 5.
Lockpipor: Faulks H-100 Honker Call, Knight & Hale Pit Boss Goose Clucker och Greylag Hammer.

Sjöfågel

Locksäsong: Hela jakttiden.
Teknik: Knipa och skrak lockas gärna av vettar under senhöst och vinter. Gräsanden är svårare men inte omöjlig och förstärks vettarnas lockelse med läten från pipan ökar chanserna att få gräsanden i hagelhåll.
Kamouflage: Sjöfågeln ser bra och kamouflage är helt nödvändigt. Den klassiska vettaskåran fungerar än men moderna kamouflagekläder och nät är heller inte fel.
Vapen: Hagelbössan. Ammunition i US 5 fungerar bra.
Lockpipor: Faulk’s And. Hubertus And och Kråka. Zink Calls Power Clucker – Gräsand.

Järpe

Lockpipa järpe.

Locksäsong: Hösten.
Teknik: Järpen har en ljus vissling som jägaren bör lyssna in sig på före lockjakten. Hönan som i första hand imiteras har ett entonigt ljud utan sång. Sök fågeln i blandskog och där det av erfarenhet brukar finnas järpe. Antalet järpar kan variera rejält år från år.
Kamouflage: Inget särskilt kamouflage behövs. Sitt eller stå lite skymd vid en gran.
Vapen: Hagelvapen är bäst vid lockjakt, US 7 fungerar fint.
Lockpipor: Hubertus järppipa.

Orre

Lockpipa orre.

Locksäsong: Senhösten.
Teknik: Jakten bygger på att man har kännedom om orrens spelplatser. Där placerar man ut bulvaner i träden och förstärker trovärdigheten hos dessa med väsningar som liknar orrens. Har man kännedomen som krävs ger jaktformen ofta utdelning i form av skott och inte minst i naturupplevelser.
Kamouflage: Inte avgörande. Men att hålla sig still just när orrarna flyger in på morgonen, ofta i soluppgången, är viktigt.
Vapen: Både finkalibriga studsare och hagelvapen kan användas.
Lockpipor: Hubertus Orrpipa eller skickligt härmande läppar.

Vill du ha fler artiklar om Jakt&Fiske i ditt flöde? Gilla Jaktmarker&Fiskevatten på Facebook!

Jaktmarker och Fiskevatten

Ännu mer Jakt&Fiske: Prenumerera på Jaktmarker & Fiskevatten – specialtidningen för dig som lever för att jaga och fiska.

Läs också: Fler artiklar för dig som jagar och fiskar.

Följ Jaktmarker&Fiskevatten på Instagram: