TEST: Avståndsmätare

Fungerar de billiga avståndsmätarna? Är alla lika bra eller dåliga? Vi har testat nio mätare under 3 000 kronor och satt dem på prov i det verkliga jaktlivet. Efter många timmar i snö, kyla och dunkelt vinterljus vet vi vilka som är bäst.

En avståndsmätare kan vara skillnaden mellan ett långt eftersök och en bra träff, eller ett oavlossat skott. Vid jaktformer som ställer stora krav på skyttet är de extremt värdefulla, speciellt då avstånden är långa. Men även på ett pass i skogen gör de nytta, avståndsbedömning är inte lätt, vare sig det gäller att måtta in ett hagelhåll eller att bestämma sig för var älgen får springa vidare. På ett fast pass mäter man in avstånden innan viltet kommer men under rörlig jakt som toppjakt på tjäder och pyrschjakt på rådjur får man mäta just innan skott.

Så till den viktigaste punkten, avståndsmätning i olika situationer. För att simulera jaktsituationer byggde vi upp en testbana där de nio olika mätarna fick visa sina egenskaper. Att de mäter rätt i meter vet vi redan, men kan de fånga målet och hur långt mäter de? Vi gjorde testen i morgonljus en mulen vinterdag. Mot mål som ”räv” i snö och ”älg” i skogskant klarar alla mätarna av att ge ett bra mått upp till skjutbara avstånd men i svårare situationer är det stor skillnad. Dessa visas i diagrammet. Alla mätarna har fått många och långa chanser på alla avstånd och typer av mål. Längsta avstånd är mätt mot kontrastrika husväggar och innan testens kyla låg mätarna ute i 20 minusgrader över natten, som glömda i en bil.

Kommentarer: Sett över mätresultaten så är det jämnt i botten, flera har stora bekymmer mot orrbulvanerna som nästan är som en tjäder i storlek. 70 meter på en fågel i topp är dåligt, speciellt då en riktig orre eller tjäder inte gärna släpper jägaren närmare än 100 meter i bästa fall. Fast i en jaktsituation har man ofta ett träd att mäta emot och då förenklas mätningen betydligt. Men en jaktsituation kan också vara att tjädern eller rådjuret syns mellan stammar och grenar, då är precision bra. Med skog som bakgrund har alla bekymmer och resultatet känns ganska jämt även om Bushnell och Pargate fixar nästan dubbla längden mot Redfield. Problemet är att mätarna sätter avståndet till bakgrunden. Ser man till resultaten över lag så dominerar mätaren från Z-aim stort. 260 meter på en orre i topp är riktigt bra.

TEST

Bushnell Sport 850

Kommentar: Den på engelska skrivna instruktionsboken är inte bra men det mycket enkla handhavandet med bara en knapp och inga inställningar gör ändå handhavandet enkelt. Bra batterilucka och det enkla men gedigna skalet tål rejält med fukt. Optiken är varken bäst eller sämst i testen och förstorar bilden 4x. Många likheter med Tasco.

Mätkapacitet: Hör till mittenskiktet men presterar i topp när det gäller att hitta små mål mot störande bakgrund som ”orre mot skog”. Fungerar, men ganska trög efter en natt i 20 minusgrader.

Leverantör: Fondprodukter.

Ca pris: 2 995 kr.

Tasco VLRF 600

Kommentarer: Instruktionsboken på Engelska är inte bra. Däremot finns det bara en knapp att trycka på och den bara mäter. Enkelt utan minsta funderingar. Förstorar 4x. Många likheter med Bushnell.

Mätkapacitet: Mäter kortast avstånd av testens mätare och har svårt att hävda sig i svåra situationer. Det går trögt i 20 minus men det fungerar.

Leverantör: Fondprodukter.

Ca pris: 1 999 kr.

Optisan Strike inno 600

Kommentarer: Den tunna och mycket enkla bruksanvisningen hade fått ett bra omdöme om den skrivits om till Svenska. De två knapparna på sitter onödigt tätt. Batteriluckan är dålig och optiken hör till de sämre. 6x förstoring. Har även en funktion som mäter hastighet.

Mätkapacitet: Mäter kort, har problem i svåra situationer och är trög i sträng kyla.

Leverantör: Jakto.

Ca pris: 1 895 kr.

Pargate PG 600X

Kommentar: Mycket bra bruksanvisning och mätknappen sitter på rätt ställe. Gediget byggd, varken bra eller dålig optik som ger 7x förstoring. Har även funktionen kontinuerlig avståndsmätning som ger avstånd medan mätaren flyttas från mål till mål

Mätkapacitet: Presterar riktigt bra i testen ”orre mot skog” och hör till de bättre att mäta en orre i topp. I 20 minusgrader har den problem men fungerar till slut.

Leverantör: Pargate Scandinavia.

Ca pris: 1 995 kr.

Genzo Pro

Kommentar: Bruksanvisningen på svenska är bra men den bakvända placeringen av knapparna är lite tokig, man trycker lätt fel. Optiken som ger 6x förstoring är mörk. Däremot har mätaren en kontinuerlig följande avståndsmätning och den har en funktion som gör det möjligt att mäta höjdvinklar och höjder. Dessutom finns en solpanel som laddar ett internt extra batteri, bra! Optik och funktion har många likheter med mätaren från Jaktkit.

Mätkapacitet: Gör ett skapligt jobb när det gäller att hitta orren framför skogen men har svårt med orren i topp. I kyla hör den till de bättre och levererar mått om än lite trögt.

Leverantör: Hylte Lantmän.

Ca pris: 1 995 kr.

Jaktkit 600PH

Kommentar: Engelsk bruksanvisning med liten text. Avig placering av knappar och mörk optik som förstorar 6x. Mätaren har inställningsmöjligheter för mätning i regn, dimma och för bättre mätning över 150 meter. Optik och funktion har många likheter med mätaren från Genzo.

Mätkapacitet: Har svårt att prestera bra i någon av de svårare testerna. I kyla är den däremot med i matchen och hör till det övre skiktet.

Leverantör: Jaktkit.

Ca pris: 1 750 kr.

Redfield Raider 550

Kommentar: Instruktioner på Engelska men de är stora och tydliga. En knapp gör handhavandet enkelt och optiken med 6x förstoring är ljus. Testens minsta mätare.

Mätkapacitet: Har väldigt svårt med orren mot skogen och lågpresterar mot orren i topp. Har ett hyfsat ”längst avstånd” men i sträng kyla är displayen väldigt svag, nästan oläslig.

Leverantör: Gyttorp.

Ca pris: 2 250 kr.

Z-aim 1400M

Kommentar: Engelska men ändå lättbegripliga instruktioner. Bra att inställningsknappen sitter på sidan så att den inte förväxlas med avståndsmätningen. Lite onödigt mörk optik där okularet för skärpan snurrar lite för lätt och ställer om sig självt. Har kontinuerlig avståndsmätning som ger avstånd medan mätaren flyttas från mål till mål.

Mätkapacitet: I testerna ”orre i topp” och ”längsta avstånd” dominerar den här mätaren stort. Dubbla avstånden mot närmaste konkurrent talar sitt tydliga språk. Däremot är den inte bäst när det gäller ”orre mot skog”. I kyla är den helt okej om man använder AAA lithiumbatterier.

Leverantör: Z-aim.

Ca pris: 2 895 kr.

Nikon LRF Prostaff 5

Kommentar: Bra svensk bruksanvisning och tydliga knappar som inte förväxlas. Optiken är bäst i testen men inställningen för skärpa blir ordentligt trög i kallt väder. Gediget byggd och tål ett dopp i vatten. Har även kontinuerlig avståndsmätning som ger avstånd medan mätaren flyttas från mål till mål.

Mätkapacitet: Presterar riktigt bra i alla tester men inte bäst i någon. Däremot är den överlägsen de andra i 20 minusgrader och mätningen fungerar precis som vanligt.

Leverantör: Nikon.

Ca pris: 2 875 kr.