Vargen tar fokus från andra miljöfrågor

Då drar vargcirkusen igång igen. Det är dags för en ny utredning. Tre gånger tidigare har riksdagen på kort tid beslutat om de stora rovdjuren, men det är tydligen inte tillräckligt. Naturvårdsverket, tillsammans med Jordbruksverket, får nu i uppdrag av regeringen att ännu en gång utreda gynnsam bevarandestatus för varg. En ny sårbarhetsanalys ska tas fram, ”utifrån en bred vetenskaplig grund”, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa Romson.

Oavsett vad man tycker i vargfrågan går det att konstatera att sällan eller aldrig har så mycket resurser lagts ner på en enda miljöfråga och framförallt ett enda djur. Frågan är om det står i proportion till alla andra miljöfrågor som skulle behöva debatteras, utredas och behandlas.

Varför hör vi så lite från miljöpartiet och miljöorganisationer i frågan om gruvnäringens påverkan på miljön? Samma sak gäller Östersjön, ett helt hav som håller på att dö. I medier hör vi förhållandevis sällan dessa frågor debatteras. Det bör också i proportion till vargfrågan vara betydligt viktigare frågor för miljöpartiet, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen att lyfta på agendan. Eller är det så att en kontrollerad licensjakt på varg är viktigare än ett förorenat Östersjön och en gruvnäring som förgiftar och dödar massor med arter förutom människan?

Jag tror själv att vargfrågan blivit en viktig och enkel symbolfråga för både miljöpartiet och miljöorganisationerna i kampen om att värva nya anhängare.