3 viktiga fakta om viltkött

Jägarkåren sitter på en skatt. En riktig köttskatt. Men vet du egentligen vilka regler som gäller för hantering av vilt efter skott? Här följer 3 viktiga fakta om viltkött.

1. Den enskilde jägaren bär ansvaret för det viltkött denne överlåter. Skulle någon bli sjuk är alltså ansvaret jägarens.

2. Tänk på att vildsvins- och björnkött aldrig får ges bort eller säljas utan att det först veterinärbesiktigats vid en vilthanteringsanläggning. En trikinanalys är alltså inte tillräckligt.

3. Som enskild jägare får du avyttra relativt stora mängder oflådda klövvilt. Är det däremot frågan om flådda djur och styckdetaljer handlar det om betydligt färre antal vilt. Ett exempel: 25 vuxna oflådda älgar får avyttras av en enskild jägare. Om jägaren hellre vill sälja eller ge bort styckdetaljer från flådd djurkropp får högst 1 älg avyttras.

Läs mer om reglerna kring viltköttshantering i senaste numret av Jaktmarker & Fiskevatten samt på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se