5 tips för enklare tillvaratagande av bäver

Jakten har varit lyckad och det är dags att ta hand om den skjutna bävern. Här är 5 enkla tips som gör arbetet roligare och enklare.

1. Flå direkt, innan du tar ut bävern. Arbetet blir enklare när kroppen är hel och den ännu inte blivit stel och kall.

2. En ladugårdsvägg, hammare och spik kan vara till ovärderlig hjälp under flåarbetet (se bild).

3. Ta inte i köttet efter att du rört skinnet. Då finns risk att du sprider gällsmak till köttet vilket kan göra det i princip oätligt.

4. Ta vara på gällpungarna. En brännvinskrydda som inte lämnar någon oberörd.

5. Koka skallen ren, den blir en fin trofé. Tänk på att de långa framtänderna måste tas ut och rensas från kött – fyll dem sedan med trälim eller parafin.

Missa inte vår film om bäverjakt.