Bygg broar i stället för murar när du jagar

Vi lyfter blicken lite. Bort från debatten om vargens vara eller icke vara. Vi hoppar över det politiska tjafset och sätter i stället in jakten i ett mellanmänskligt perspektiv. I höstas var jag med och jagade älg i mina hemtrakter i Småland. Av olika anledningar var det flera år sedan jag deltog senast. Men det kändes trots det väldigt naturligt att sätta sig ner med jaktlaget runt brasan på morgonen. Innan allvaret drog i gång på riktigt. Det kom en del gliringar om att man kanske skulle få gå eftersök på den återvändande stockholmaren som riskerade att gå vilse i granskogen. Men det var en välkomnade och inbjudande attityd. Jakten blev en naturlig bro mellan oss, som överbryggade tiden som gått sedan jag var med senast.

Och det är så det borde vara i fler sammanhang. Jakten har en unik möjlighet att överbrygga mänskliga hinder och fördomar. När du jagar spelar inte bakgrund, social status eller etnicitet någon roll. Det enda som är viktigt är hur kompetent jägare och naturmänniska du är.

En god vän till mig tog helt nyligen jägarexamen. Kursen anordnades på Södermalm i Stockholm och han noterade att mer än en tredjedel av deltagarna inte var etniskt svenska. Det kanske är självklart egentligen. Intresset för jakt har inga gränser. Det spelar mindre roll om du är pizzabagare som flytt från Syrien eller om du är börsmäklare med adlig stamtavla. När älgen kommer dundrande genom skogen måste du kunna ta rätt beslut på några sekunder.

Vi har kommit en bit på väg. En del av gamla förlegade föreställningar i jaktlagen har börjat luckras upp. I dag är det ingen som höjer på ögonbrynen om det kommer en tjej med bössan på axeln. Tvärtom tror jag att det är en förändring som de flesta jägare välkomnar. Men fortfarande finns det några stenar kvar i muren som skulle behöva rivas ner. För många nya jägare är tillgången på jaktmark den svåraste nöten att knäcka. Det är svårt att komma in i ett jaktlag där man helst ska vara släkt med någon för att platsa. Kommer du dessutom från ett annat land har du ännu ett hinder att ta dig över.

Men behöver det verkligen vara på det viset? Är det inte dags att öppna upp jaktlagen för nya jägare med olika erfarenheter och bakgrund?

Låt jakten bygga broar i stället för murar.