Följ med oss till storoxarnas marker

I Nätsjön i Jämtland har man rykte om sig att skjuta stora älgtjurar. Vi åkte dit för att se om det fortfarande finns storoxar kvar.