Jaga mård nu – snart är säsongen slut

Mården är en utmaning. Oavsett jaktmetod. Men ta hjälp av spårsnön. För även om du inte har för avsikt att jaga på spårsnö ger stämplarna en fingervisning om var du bör placera fällorna. Precis som annat vilt har mården sina stråk – och de är aldrig lättare att avslöja än när marken är vit.

Mården är ett utpräglat rovdjur som kan gå hårt åt småvilt som hare och skogsfågel. Att ägna lite tid av säsongen åt mårdjakt borde därför vara självklart för den viltvårdsintresserade. Några fällda mårdar gör skillnad. Dessutom har rovdjuret ett vackert skinn och jakten är både varierande och spännande. Både för den som har hund eller är utan. Inte minst är fällor en effektiv metod, de jagar ju trots allt dygnet runt. Slagfällor som Ihjäl och Trapper 90 fungerar fint. Som bete fungerar allt från ett harhuvud till hundmat och honung. Viktigare är att fällan är placerad på rätt ställe. Några upphängda fågelvingar eller skinn vid fällan kan också locka mården att undersöka platsen.

Jakttid:

•1 september–31 mars i länen Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

•1 november–28 (29) februari i länen Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Stockholm och Uppsala.

•Fredad på Gotland.

•Skyddsjakt på enskilds initiativ: Får bedrivas 1 juli–30 juni om mård kommer in på gård eller trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet samt om det behövs för att förhindra skada inom ett avstånd av 200 meter från hönsgård, viltuppfödning eller liknande anläggning.

När på dygnet:

•Får jagas dygnet runt.

Hundanvändning:

•Samma som jakttiden.

Tillåtna vapen:

•Hagelvapen samt kulvapen minst klass 4.

Vanligaste jaktmetoder:

•Fällfångst, jakt med trädskällare och spårningsjakt på snö – med eller utan hund.