Förekomsten av döda laxar blir allt vanligare i svenska älvar.

Laxdöden utreds

De senaste två somrarna har det kommit ovanligt många rapporter om döda laxar i svenska älvar och vattendrag. Från Torne älv i norr till Mörrumsån i Blekinge. Nu drar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, igång en kartläggning för att försöka få svar på varför laxarna dör. Man uppmanar allmänheten att rapportera in observationer av döda fiskar till en särskild webbportal.

– Vi vill se om det bara är fokuserat till vissa fiskebestånd eller om det är ett generellt problem i hela Sveriges kustmiljö och älvsystem, säger Marlene Areskog, biträdande statsveterinär vid SVA, till P4 Norrbotten.

Adressen till webbportalen för inrapportering: https://rapporterafisk.sva.se/