Naturvårdsverket ger klartecken för vargjakt.

Naturvårdsverket: Ja till licensjakt på 46 vargar

En artikel om jakt & fiske i samarbete med Jaktmarker & Fiskevatten.

Naturvårdsverket säger ja till den licensjakt på 46 vargar som fem länsstyrelser beslutat om. Men samtidigt underkänner Högsta förvaltningsdomstolen beslutsordningen och kräver att licensjakten på varg ska kunna överklagas till domstol.

Inom loppet av några timmar kom beskeden från Naturvårdsverket och Högsta förvaltningsdomstolen. Först ut var Naturvårdsverket som gav sitt medgivande till den licensjakt på varg som fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige.

”Följer reglerna”

─ Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd.

Läs också: Vinterns vargjakt hotad

Hon uttalar sig i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket där man också konstaterar att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas: Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen, jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.

”Tydligt syfte med jakten”

─ Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus och antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka avslutningsvis i pressmeddelandet från Naturvårdsverket. Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen och syftet med jakten.

Vargstammen omfattar enligt det senaste inventeringsresultatet 415 vargar.

Särskild hänsyn till genetiskt viktig varg och jakten ska vara selektiv. Det innebär att jakten endast får ske i utpekade områden och att revir med känd etablering av genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten.

Kan avlysa jakten

Länsstyrelserna har utöver det beslutat att avlysa jakten om en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet, för att säkerställa att den inte skjuts. Enligt Naturvårdsverket kan licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas.

Men bara någon timma efter Naturvårdsverkets besked meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att man underkänner beslutsordningen. Domstolen menar att ett sådant förfarande strider mot EU-rätten.

Domstolen hävdar i sitt beslut att EUs så kallade livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som till exempel vargen.

Krav på domstolsprövning

Jakt kan endast tillåtas under vissa angivna förutsättningar. I EU-domstolens rättspraxis ställs krav på möjligheter till domstolsprövning när det gäller att skydda enskildas rättigheter. I praktiken innebär det att miljöorganisationer kan som företrädare för allmänna intressen göra gällande rättigheter som baseras på livsmiljödirektivet.

Högsta förvaltningsdomstolen anser därmed att förbudet i jaktförordningen mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter står i strid med EU-rätten.

Den vägledande domen får omedelbara konsekvenser.

– De beslut som Naturvårdsverket tagit om varje län kan nu överklagas till respektive förvaltningsrätt, säger Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket.

Vill du ha fler artiklar om Jakt&Fiske i ditt flöde? Gilla Jaktmarker&Fiskevatten på Facebook!

Jaktmarker och Fiskevatten

Ännu mer Jakt&Fiske: Prenumerera på Jaktmarker & Fiskevatten – specialtidningen för dig som lever för att jaga och fiska.

Läs också: Fler artiklar för dig som jagar och fiskar.

Följ Jaktmarker&Fiskevatten på Instagram: