Nötskrikejakt förenar nytta med nöje

När man jagar nötskrika förenar man nytta med nöje. Den vackra fågeln är faktiskt Sveriges talrikaste kråkfågel och erbjuder många spännande jakttillfällen för den som ger den en chans. Dessutom är den en riktigt delikatess på tallriken. För att inte tala om viltvårdsinsatsen varje fälld fågel innebär – nötskrikan är nämligen en boplundrare av rang.

Jakttid:

•16 juli–31 mars i hela Sverige.

När på dygnet:

•Får jagas dygnet runt.

Hundanvändning:

•Givetvis bör en apporterande hund helst medföras vid jakten men enligt jaktförordningen måste en hund som apporterar eller markerar nedskjuten fågel endast medföras om jakten äger rum i mellan solens nedgång och en timme före dess uppgång.

Tillåtna vapen:

•Hagelvapen samt kulvapen minst klass 4.

Vanligaste jaktmetoder:

•Åtel- och vaktjakt. Men prova gärna också att lockjaga – med lite övning går det att härma dess skränande.