Passa på att jaga hare i spårsnön

Snön faller över landet och plötsligt syns spår efter Jösse lite här och där. Ta tillfället i akt och ge dig ut på harjakt en sista gång. För en lång harsäsong är snart till ända. Sedan är det långt till september.

Jakttid:

•1 september–15 februari i länen Skåne, Halland, Blekinge och Gotland.

•1 september–31 januari på Öland.

•Fälthare 1 september–15 februari i länen Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland. Skogshare 1 september–28 (29) februari i samma län.

•1 september–28 (29) februari för båda arterna i övriga Sverige.

När på dygnet:

•Får jagas dygnet runt.

Hundanvändning:

•21 augusti till den 28 februari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad. Men en hund som under tiden 21 augusti–30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller jagar på annat olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Tillåtna vapen:

•Hagelvapen i kaliber 12, 16 och 20 samt kulvapen minst klass 3.

Vanligaste jaktmetoder:

•Jakt med drivande hund, uppsprångsjakt, klappjakt och månskensjakt.