Pengarna räcker bara till vargarna

En majoritet av Sveriges riksdag uppmanar regeringen att inrätta en ny viltmyndighet. Men vice statsministern och miljöministern Åsa Romson struntar i vad den folkvalda riksdagen tycker. På de så kallade Miljöbalksdagarna i Stockholm bara några dagar före riksdagsdebatten deklarerade Åsa Romson i direktsänd webb-TV att hon aldrig kommer att medverka till att rovdjursfrågorna flyttas från Naturvårdsverket. Hennes uttalande är upprörande och vittnar om en sällsynt dålig känsla för vad som normalt kallas för demokratiska spelregler.

Den nya viltmyndigheten ingår som ett av många förslag i den jaktlagsutredning som den rödgröna regeringen väljer att lägga ned med motiveringen att det saknas pengar. Men i samma andetag startar samma regering ännu en i raden av vargutredningar. Argumentet, att det inte finns pengar för att utreda angelägna jaktfrågor, känns därför inte särskilt trovärdigt. För vem tror att vargutredningarna inte kostar något?

Nej, snarare är det väl så att Miljöpartiet, med miljöminister Åsa Romson i spetsen, har bestämt sig för att till varje pris köra över riksdagens beslut om att det räcker med 270 vargar för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Att beslutet grundas på vetenskap och forskarnas slutsatser har tydligen ingen bäring i Åsa Romsons trångsynta och landsbygdsfientliga värld. Därför vill hon nu att Naturvårdsverket handplockar nya forskare som uttrycker åsikter som bättre lever upp till Miljöpartiets krav på att det ska finnas minst 1 000, helst ännu fler vargar, innan licensjakt överhuvudtaget kan börja diskuteras. Det viktiga för Romson är att få rätt svar från rätt forskare och att ge Naturvårdsverkets tjänstemän fortsatt oinskränkt makt över jakten och rovdjurspolitiken!

Att Åsa Romson underkänner vargforskarnas kunskaper är inte särskilt förvånande. Det kanske mest anmärkningsvärda är snarare att socialdemokraten och landsbygdsministern Sven-Erik Bucht lägger sig platt till marken för Miljöpartiets krav. För honom är det tydligen viktigare med fred i regeringskansliet än att leva upp till ett riksdagsbeslut som han så sent som för bara för ett drygt år sedan själv var med om att rösta igenom.

För att slösa bort ytterligare skattemedel har Bucht och Romson också bestämt att den avsomnade så kallade rovdjurskommittén nu ska permanentas under namnet vargkommittén. Till vilken nytta?, kan man undra. Är det för att i skenet av ytterligare byråkrati och utredningar kunna förhala en helt nödvändig och utökad licensjakt på varg den kommande vintern? Eller ska kommittén måhända ägna sig åt någon parallell vargutredning vid sidan av den som redan har beställts hos Naturvårdsverket?

Nej, vårt råd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är att svälja förtreten av käftsmällen i riksdagen och fullfölja jaktutredaren Håkan Larssons förslag om en ny viltmyndighet. Detta är långt viktigare än att slösa skattemedel på ännu en meningslös vargutredning.