Så hjälper du rådjuren över vintern

Vintern kan vara nyckfull. Efter långa milda perioder kan kung Bore ställa till det med både snöstorm och sträng kyla. Rådjuren kan inte som möss och ekorrar hamstra inför kommande svårigheter. De behöver vår hjälp då väderleken förändras till det sämre.

Det är svårt att vinterutfodra rådjuren i automater utan att vildsvinen sätter i sig fodret. Upphängda automater som pendlar undan då vildsvinen försöker komma åt fodret är en bra lösning men även dessa anordningar plundras. Det finns emellertid andra sätt att hjälpa rådjuren på.

Foderspridare som laddas med viltpellets och som sprider under dagtid ger rådjuren möjlighet att äta i lugn och ro. För att motverka att pellets klibbar ihop på spridartallriken vid hög luftighet rekommenderas små givor med några timmars mellanrum. Ett annat knep är att blanda pellets med spannmål och majs. Ett bra skydd över spridaren hjälper till att hålla fodret torrt.

Spannmålskross är ett bra foder för allt klövvilt, inklusive vildsvin, men speciellt bra är det för rådjuren som har svårare att krossa hela korn. Krossen kan inte portioneras ut i spridare men fungerar bra i vanliga automater med rejäla tak. Om man bor på eller nära jaktmarken går det bra att utfodra direkt på marken, gärna på en sten eller annan torr plats. Rådjuren äter oftast upp fodret innan vildsvinen kommer fram.

Ensilage är ett energirikt foder för viltet som det går bra att lägga ut direkt på marken. Fördela fodret över flera platser, så kommer alla djur, även de ranglåga, åt att äta. Små givor är bättre än stora eftersom en del foder gärna blir nedtrampat. Vid större djurkoncentrationer går det givetvis utmärkt att presentera fodret direkt ur balar som öppnas på sidan.

Halvfäll eller fäll asp eller viden som foder åt klövviltet och haren. Rådjuren som är finsmakare äter knopp och fina kvistar i det yttre skiktet medan hjortar och älg betar av grövre ris och bark.

Bärris och ljung som skottas fram under snön är mycket omtyckt av rådjuren.

Höhäck, är en traditionell utfodringsanordning som ger skydd för ensilage, hö–silage eller vanligt hö. Bygg den med rejält tak som skyddar fodret mot väta. Om man avser att servera hö bör utfodringen starta tidigt för att rådjurens vomflora skall anpassa sig.

Saltstenen ger djuren ett viktigt tillskott av salt och andra mineraler.