Sista chansen att jaga rådjur

Några få dagar återstår av rådjursjakten. Om du inte jagar i våra fyra nordligaste län vill säga – där är jakten redan avslutad. Så ta chansen, men ta samtidigt en funderare kring snödjupet om du planerar att släppa hund. Etiken måste alltid sättas främst. Skitjakt!

Jakttid:

•Hornbärande djur: 1 maj–15 juni i länen Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Endast smyg- och vaktjakt med kulvapen.

•Hornbärande djur: 16 augusti–30 september. Endast smyg- och vaktjakt med kulapen.

•Kid: 1 september–30 september (dock inte i länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten). Endast smyg- och vaktjakt med kulvapen.

•Alla djur: 1 oktober–31 januari (i länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten slutar jakten den 31 december).

När på dygnet:

•Får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vakt- eller smygjakt.

Hundanvändning:

•1 oktober–31 januari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad. Enligt jaktförordningen ska en tränad spårhund kunna finnas på plats högst två timmar efter skott vid all jakt på rådjur.

Tillåtna vapen:

•Hagelvapen kaliber 12, 16 och 20 samt kulvapen minst klass 2.

Vanligaste jaktmetoder:

Smyg-, vakt och lockjakt samt jakt med drivande och kortdrivande hundar. Klapp- och tryckjakt är också vanligt förekommande.