Snus och jakt är ingen bra kombination.

Snusande jägare riskerar hörselskador

Tobak och jakt är en sällsynt dålig kombination. Ny forskning visar att den som röker eller snusar löper dubbel så står risk att få hörselskador.

Forskningsresultatet bygger på en undersökning som gjorts med 1800 jägare. Deltagarna har svarat på ett frågeformulär och genomfört ett internetbaserat hörseltest som sedan säkerställts mot ett kliniskt hörseltest. Det var 1771 personer som svarade på frågeformuläret och 202 personer av dem gjorde hörseltestet. Studien har genomförts av specialistläkaren Louise Honeth som doktorerat i ämnet skyttebuller.

–Vår undersökning visar att jägare som använder tobak i form av cigaretter och snus har en förhöjd risk att utveckla hörselnedsättning om de utsätts för skottbuller, säger hon till SVT Västerbottennytt.

Hörselskadorna som jägare drabbas orsakar bland annat en nedsättning på örats bullerfrekvenser. Vilket innebär att det blir svårt att höra vad andra säger i bullriga miljöer. Tinnitus är också vanligt bland jägare och drygt 70 procent av deltagarna i studien drabbas av tinnitus alltid eller i ibland.

Undersökningen visar inte varför snus och rökning ökar riskerna för hörselskador bland känsliga personer. Men tidigare forskning visar att tobak påverkar blodkärlen i örat så att de drar ihop sig. Vilket skulle kunna förklara hörselskadorna.

När ett skott avlossas kan knallen från jaktvapnet uppnå en bullernivå på 163 decibel, vilket kan jämföras med en jetplansmotor.