Storröding bland tusenbröder

Ge inte upp om du bara får en massa tusenbröder i en rödingsjö. Plötsligt kan du få ditt livs röding. I varje bestånd av små rödingar finns det någon röding som har blivit kannibal – och den rödingen kan bli riktigt stor.

Ofta hörs sportfiskare säga att ”den där rödingsjön är värdelös, där finns bara småröding”. De är helt säkra på att det bara är tusenbröder i sjön. Men vad de inte tänker på är att det i sjöar med tusenbröder ofta finns förutsättningar för enstaka fiskar att växa sig rejält stora. Det är nämligen alltid någon individ som går över från att äta insekter till att äta upp sina bröder och systrar. Dessa rödingar kan bli väldigt stora. Speciellt om det av en eller annan orsak fiskats lite eller ingenting alls under några år i sjön.

Forskning visar att de stora kannibalrödingarna brukar vara relativt lättfångade, speciellt om det fiskas med nät i sjön, bland annat på grund av att de stora rödingarna jagar över större ytor.

Det har också visat sig att fiskbegränsning med minimimått, i sjöar med tusenbröder och stora kannibaler, sällan leder till att du får fler stora rödingar. Däremot är det viktigt att underlätta för uppkomsten av nya kannibaler. Det kan ske genom att släppa tillbaka alla rödingar som är mellan 30-35 cm.