Tikka t3 black edition

Väntan på vapenlicensen minskar och ökar

Kortare väntan på vapenlicens i Stockholm men fortsatt trögt i södra Sverige. Handläggningstiderna varierar från 2 till 20 veckor beroende på var du bor i landet. Kolla vår lista och se om du bor i något av de drabbade länen.

I september förra året var handläggningstiden för en ansökan om vapenlicens i genomsnitt cirka 8 – 9 veckor sett över hela landet. Några polismyndigheter hade dock handläggningstider upp emot 20 veckor. Stockholm anger att de från 10 veckors handläggningstid i september hade kommit ned till 2 – 3 veckors väntan strax innan årsskiftet 2014/15.

I Västra regionen är nu väntetiden mellan 7 – 9 veckor. Men i Skåne, Kalmar/ Kronoberg, Norrbotten, Dalarna och i viss mån även Värmland och Västmanland, har handläggningstiden ökat. I vissa fall kan det dröja 20 veckor att få sin vapenlicens. I Dalarna tar det cirka12 veckor att få igenom sin ansökan. Skåne inrättade i december förra året ett särskilt ”snabbspår” för ansökningsärenden som man hoppas ska ge resultat

En godtagbar handläggningstid bör ur ett medborgarperspektiv anses vara att en ansökan om vapentillstånd ska handläggas inom 30 dagar.

Exempel på handläggningstider:

Stockholm: 2-3 veckor

Skåne: 18-20 veckor

Dalarna:12 veckor

Västra Götaland: 7-9 veckor

Kommentera gärna om du har några personliga erfarenheter av handläggningstid för vapenlicens.

(Källa: Polisen)