Vårbock – jaktårets avslutning

Fågelsång och vitsippor. Det hör vårbocksjakten till. Nu är det äntligen tid – åtminstone för den som har lyckan att jaga i rätt län.

Jakttid:

•1 maj–15 juni i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län.

När på dygnet:

•Jakten får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång.

Hundanvändning:

•Hundar får ej användas under vårjakten. Däremot ska, enligt jaktförordningen, en tränad spårhund kunna finnas på plats högst två timmar efter skott.

Tillåtna vapen:

•Kulvapen minst klass 2.

Vanligaste jaktmetoder:

•Jakten får endast bedrivas som smyg-, lock- eller vaktjakt.