Vårvintern kritisk period för fältviltet

Under ”gröna” vintrar har fältviltet sällan problem med försörjningen. Har vintern däremot varit kall och snörik kan viltet vara i dålig kondition när våren gör sitt intåg. Stödåtgärder som vidtagits under vintern bör därför fortsätta och kanske intensifieras i vinterns slutfas.

Fram till i mitten av januari har vintern varit mild och snöfri i stora delar av landet men det innebär inte att det inte snabbt kan ändras. Jämför med vintern 2013 då tjälen i södra Sverige inte gick ur jorden förrän den 1 maj.

Fältviltarter som i vårt land lever i gränszonen av sitt norra utbredningsområde, bland annat fasan, rapphöna och fälthare, tar alla tacksamt emot all den hjälp de kan få under kritiska perioder. Fältharen är väl den av arterna som har lättast att komma åt föda ovan snön men för hönsfåglarna är det värre. De övervintrande frön och gröna växtdelar som de lever av kanske döljs av snö. Med enkla medel kan du hjälpa fältviltet genom ”nålsögat”.

Barfläckar, innebär att viltet kan komma åt övervintrande växter, frön och vintergröna gräs och örter som vårfryle, tågväxter och klöver, i fältskiktet. Ploga eller skotta fram barfläckar.

Skotta också gärna fram fläckar på gräsmattan. Det söta gräsmattegräset är särskilt omtyckt av hönsfåglar och hare.

Ensilage som läggs ut direkt på marken kan fältviltet tillgodogöra sig. Ensilage är det stråfoder man kan börja utfodra med när som helst under vintern.

är mums för haren men om höet är örtrikt plockar även fälthönsen åt sig frön och klöverblad. Servera gärna inne i snåriga buskage.

Kärnfoder av vete och korn är omtyckt föda för fälthönsen men även hare förser sig. Foderautomater behöver skyddas mot vildsvin men det går också bra att utfodra direkt på marken eller under ett inhägnat fodertak.

Foderspridare för större viltarter kan enkelt ställas om för att även betjäna dag-
aktiva arter. I allmänhet har ju det mesta fodret under spridarna ätits upp av hjortvilt och vildsvin under natten.

Grus och snäckskal som serveras under ett skyddande tak hjälper fälthönsen med matsmältning och vårens krävande äggläggning. När vädret blir mildare kan även en så kallad balplats anordnas. Grus och sand hjälper fåglarna att hålla fjäderdräkten ren och om lite träkol blandas in hålls även magen i ordning.

Skydd mot vildsvin runt foderautomater ordnar man lätt med hjälp av en liten hage (1,5 x 1,5 m) av armeringsmatta.