Jägarens stora ansvar för livskvalitet in i döden

Avsaknad av stress är ett kriterium för livskvalitet. Och här handlar det om viltets livskvalitet. Ett bakvänt jägaransvar, men något av det viktigaste att ta med sig ut på jakten. Ansvaret att värna om och tillgodose att viltet har ett gott liv till sista andetaget. Livskvalitet in i döden.

Det låter hemskt. Men egentligen är det inga konstigheter. Minns ni WHO och köttguiden?

Där går man igenom olika sorters kött som bedöms och rekommenderas efter olika kriterier. Viltköttet får tummen upp i alla avseenden, men det finns en speciell parentes.

Kriteriet som ser till bedömningen av djurskydd och begreppet djurvälfärd är svårt att ge en rättvisande bild av. Vi människor har ingen, eller mycket begränsad, kontroll över det vilda. Inte förrän det kommer till jakten. Och där är det upp till varje jägare vid varje jakttillfälle att undvika stress och lidande för djuren.

Ett stort ansvar. I första hand en etisk fråga om liv, men det finns en fortsättning. Vi jagar för kött. Och ett gott liv till sista andetaget är en förutsättning för god köttkvalitet.

Stress har stor negativ inverkan på köttet. Stresshormoner och tömda energiförråd efter kraftfull fysisk aktivitet hos ett vilt ger ett betydligt sämre kött. Fler egenskaper hos köttet som har med mörhetsgrad, förmåga att hålla vätska, smak och färg påverkas negativt.

Alltså, en klok hänsynsfull jakt är en förutsättning för bra kött. Ju mer stressat ett vilt är, desto sämre blir köttets kvalitet.