Världsnaturfonden ger viltköttet grönt ljus

55 kg per person och år. Så mycket kött sätter vi i oss. För mycket, säger forskarna, och enligt de nya rekommendationer som Världsnaturfonden nyligen presenterade ska den konsumtionen helst halveras. Förutom mängd har köttets ursprung stor betydelse för om det är mer eller mindre lyckat middagsval.

Precis som för fisk finns nu en köttguide med tydliga symboler för vad som är ok och vad man bör undvika. I undersökningen, som gjorts av världsnaturfonden, har man tagit hänsyn till och märkt köttet efter olika kriterier.

Man har tittat på olika aspekter av köttdjurens foder och hur det påverkar miljön. Det handlar om sättet att odla, bland annat om genmanipulering och bekämpning. Man har också sett på de olika köttdjurens välfärd. Hur de lever sina liv. Till sist görs en bedömning av djurens egen påverkan på klimatet. Hela guiden hittar du på www.wwf.se

I guiden syns tydligt vilket sorts kött som är bättre eller sämre att konsumera. Glad gubbe i grönt ljus är helt ok medan en sur, röd bör undvikas.

Det enda kött som serveras enbart med leende gröna gubbar i alla kriterier är viltet. Älg, rådjur, vildsvin och hjort är alltså bästa köttvalet man kan göra för miljön. Och för smaken, men det visste vi ju redan, eller hur?!